Ochrana osobních údajů

Ochrana Vašeho soukromí je pro nás důležitá. Tyto Zásady ochrany osobních údajů vysvétlují, jak Everycar shromážďuje, používá a vyzrazuje osobní informace, které nám byli poskytnuty počas Vašeho užívání stránek - www.everycar.cz - (dále jen "Stránky").

Informace o používání webových stránek

Pokud používáte webové stránky Everycar, mohou naše servery nepřímo a automaticky shromažďovat informace o Vašich aktivitách během Vaší návštěvy, včetně historie navštívených webových stránek, času jejich zobrazení a informací o prohlížeči, který byl použit. Tyto informace využíváme pro personalizování Vašeho hledání, pro administrační účely systému a pro vylepšení stránek tak, aby poskytovaly kvalitnější služby uživatelům.

Shromažďované osobní údaje

Naše webové stránky můžete obecně používat bez poskytnutí údajů o Vaší osobě. Nicméně v určitých sekcích těchto webových stránek Vás můžeme požádat o poskytnutí osobních informací identifikačního rázu, jako je Vaše jméno nebo e-mailová adresa. Tyto informace identifikačního rázu budou použity pouze pro doručení požadovaných informací nebo služeb, o které jste žádal(a), například upozornění o nových vozech, pro administrační účely systému a pro vylepšení stránek tak, aby poskytovaly kvalitnější služby uživatelům. V každém e-mailu s upozorněním na nové vozy Vám dáme možnosť zrušit odebíráni těchto upozornění.

Vyzrazení osobních údajů

Zavazujeme se, že za běžných okolností neposkytneme Vaše osobní údaje třetím stranám, pokud o to sami na webových stránkách přímo nepožádáte, například pří kontaktování prodejce.
Za určitých okolností mohou osobní údaje podléhat vyzrazení v souladu s právními nebo jinými vládními obsílkami. Pokud by se Everycar stal součástí jiné organizace, může tato organizace získat osobní údaje shromážděné stránkami Everycar. V takovém případě tato organizace přebírá veškerá práva a povinnosti vztahující se k Vašim osobním údajům, jak je popsáno v tomto dokumentu o ochraně osobních údajů.

Zabezpečení

K ochraně Vašich důvěrných osobních údajů využívá Everycar bezpečnostní opatření odpovídající citlivosti těchto informací. I přesto nemohou být vyloučena všechna bezpečnostní rizika a firma Everycar nemůže zaručit, že Vaše osobní údaje nebudou prozrazeny jinými způsoby, než jaké jsou popsány v tomto dokumentu o ochraně osobních údajů.

Změny podmínek ochrany osobních údajů

Tyto podmínky ochrany osobních údajů mohou být kdykoliv změny zasláním nových podmínek na e-mailovou adresu, kterou jste nám poskytli, případně také uvedením pozměněných podmínek na našich webových stránkách.

Otázky

Pokud máte jakýkoliv dotaz či připomínku, budeme rádi když nás kontaktujete